"МОНОЛИТ ООД" е предприемаческа фирма, основана през 1994 г. със седалище гр. Сливен.

През изминалите години на своята дейност, фирмата успява да натрупа богат опит в реализацията и изграждането на определени типове обекти и непрекъснато увеличаване на своето портфолио.

"МОНОЛИТ ООД" е с предмет на дейност строителна, строително-ремонтна, инвестиционна, проекто-проучвателна, консултантска, търговска и др. в страната и чужбина. Oт своето основаване през 1994г. фирмата осъществява приоритетно строителна и строително-ремонтна дейност.

Клиентите вече знаят, че изборът на най-подходящия изпълнител на даден строителен проект до голяма степен определя крайният резултат. "МОНОЛИТ ООД" е компания, за която клиентите са основен притегателен център.

Като утвърден предприемач в строителния бизнес, ние се гордеем с внушителния си опит от изградените обекти показани в галерия. Решаващ фактор за качеството на изграждането им е екипа. Ниските стойности на текучеството допринасят за стабилността на фирмата и за оптимално съсредоточаване на трудовия ресурс в изграждането на определен проект.

Качеството е този елемент, с който фирмата не може да си позволи да направи компромис.

Оценете професионализма, опита и стабилността на "МОНОЛИТ ООД" на строителния пазар. Нека не забравяме, че целесъобразността и ефективността на инвестициите в строителството са в пряка зависимост и от целесъобразния и професионален избора на екипа, който ще се реализира.

Ние ви предлагаме да бъдем част от този екип.